Fڵλã TW >>  >>  >>  >> 

ȫQǧǧ^_oK_

ԭģ֔s415

ϟoȆǡ߆ҹҮϟooҮ
űRɵۡqҮ_Ү
ĦX_ҮĦXȱRҮ
_𫆪Pҷ
ϟoϤʡɰoҮ
űRۡҷWϟodž֔ܯ
oĦXɳ_Űݔ
__ߡĦ_ࡤĦ٤
ĦPضֶűR
Rȵ_oĦX_
__ĦĦĦĦoW
RRȱRȱRP^Ү
ĦXP^Үӆӆ؆o
ҷҮچچôôPĦ
µ`
APPAҮ
RRĦRR
涆涆ϤoϤoKK
ҹҹWҹWҹ
ҹdž֔ܯɪ
ҹĦXϤҹX
ĦXϤҹX
Ϥˇ𫆪ҹX
dž֔ܯXĦdžX
ϤɮҮX
ĦXϤҹX
߼ϤҹX
ĦϤҹX
dž֔ܯ٤ҮX
ĦɆҹX
ϟoȆǡ߆ҹҮϟoҮ
Ňq𫆪ҹX
ϤҮX

 

l

ϟoȆǡ߆ҹҮ(1)
n m h l d n du l y y
ϟooҮ(2)
n m l y
űRɵۡqҮ(3)
p l ji d shu b l y
_Ү(4)
p t s du p y
ĦX_Ү(5)
m h s du p y
ĦXȱRҮ(6)
m h ji l n ji y
(7)
ng
_𫆪Pҷ(8)
s p l f y
(9)
sh d n d xi
ϟoϤʡɰoҮ(10)
n m x j l duy mng l y
űRۡҷW(11)
p l j dsh f l lng tu p
ϟodž֔ܯ(12)
n mn l jn ch
oĦXɳ(13)
x l m h p du sh mi
_Űݔ(14)
s p tudu sh png
(15)
sh yn
__ߡĦ_ࡤĦ٤(16)
s p s dun m p s dun m p qi
ĦPض(17)
m f t du
ֶ(18)
d zh tu
űR(19)
ng p l x
Rȵ(20)
l ji d
_(21)
ji lu d
o(22)
y x l
ĦX_(23)
m h p t s du
__(24)
s p s p
ĦĦ(25)
m l m l
ĦĦoW(26)
m x m xl tu yn
RR(27)
j l j lji mng
ȱRȱRP^Ү(28)
d l d lf sh y d
ĦXP^Ү(29)
m h f sh y d
ӆӆ(30)
tu l tu l
؆o(31)
d l n
ҷҮ(32)
sh f l y
چچ(33)
zh l zh l
ôôPĦ(34)
m mf m l
µ`(35)
m d l
(36)
y x y x
(37)
sh n sh n
A(38)
l shnf l sh l
PPA(39)
f su f shn
Ү(40)
f l sh y
RRĦ(41)
h l h l m l
RR(42)
h l h l x l
涆涆(43)
su l su l
ϤoϤo(44)
x l x l
KK(45)
s l s l
ҹҹ(46)
p t yp t y
WҹWҹ(47)
p tu yp tu y
ҹ(48)
m d l y
dž֔ܯ(49)
n l jn ch
ɪ(50)
d l s n n
ҹĦ(51)
p y m n
X(52)
s p h
Ϥҹ(53)
x tu y
X(54)
s p h
ĦXϤҹ(55)
m h x tu y
X(56)
s p h
Ϥˇ(57)
x tu y y
𫆪Ү(58)
sh p l y
X(59)
s p h
dž֔ܯ(60)
n l jn ch
X(61)
s p h
Ħdž(62)
m l n l
X(63)
s p h
ϤɮҮ(64)
x l sng m qi y
X(65)
s p h
ĦXϤҹ(66)
s p m h x tu y
X(67)
s p h
߼Ϥҹ(68)
zh j l x tu y
X(69)
s p h
ĦϤҹ(70)
b tu mji x tu y
X(71)
s p h
dž֔ܯ٤Ү(72)
n l jn chp qi l y
X(73)
s p h
ĦɆҹ(74)
m p lshng ji l y
X(75)
s p h
ϟoȆǡ߆ҹҮ(76)
n m h l d ndu l y y
ϟoҮ(77)
n m l y
Ň(78)
p l j d
q𫆪ҹ(79)
shu p l y
X(80)
s p h
Ϥ(81)
ngx din d
(82)
mn du l
Ү(83)
b tu y
X(84)
s p h

f᱊l

о2006•

1. na mo he la da na duo la ya ye
2. na mo a li ye
3. po lu jie di
4. suo bo la ye pu ti sa duo po ye
5. mo he sa duo po ye
6. mo he jia lu ni jia ye
7. an
8. sa bo la fa yi
9. su da na da xia
10. na mo xi ji li duo yi mong a li ye
11. po lu jie di shi fo la leng tuo po
12. na mo na la jin chi
13. xi li mo he bo duo sa mie
14. sa po a tuo dou shu peng
15. a shi yun
16. sa po sa duo na mo po sa duo na mo po qie
17. mo fa du dou
18. da zhi tuo
19. an a po lu xi
20. lu jia di
21. jia luo di
22. yi xi li
23. mo he pu ti sa duo
24. sa po sa po
25. mo lai mo lai
26. mo xi mo xi li tuo yun
27. ju lu ju lu jie mong
28. du lu du lu fa she ye di
29. mo he fa she ye di
30. tuo lai tuo lai
31. di li ni
32. shi fo la ye
33. zhe la zhe la
34. mo mo fa mo la
35. mu di li
36. yi xi yi xi
37. shi na shi na
38. a la sheng fo la she li
39. fa she fa sheng
40. fo la she ye
41. hu lu hu lu mo lai
42. hu lu hu lu xi li
43. suo lai suo lai
44. xi li xi li
45. shu lu shu lu
46. pu ti ye pu ti ye
47. pu tuo ye pu tuo ye
48. mi di li ye
49. na lai jin chi
50. di li se ni na
51. po ye mo la
52. suo po he
53. xi tuo ye
54. suo po he
55. mo he xi tuo ye
56. suo po he
57. xi tuo yu yi
58. shi fo la ye
59. suo po he
60. na la jin chi
61. suo po he
62. mo la na la
63. suo po he
64. xi la seng a mu qie ye
65. suo po he
66. sa po mo he a xi tuo ye
67. suo po he
68. zhe ji la a xi tuo ye
69. suo po he
70. bo tuo mo jie xi tuo ye
71. suo po he
72. na la jin chi bo qie na ye
73. suo po he
74. mo po li sheng jie la ye
75. suo po he
76. na mo he la da na duo la ya ye
77. na mo a li ye
78. po lu jie di
79. suo bo la ye
80. suo po he
81. an xi dian du
82. man duo la
83. bo tuo ye
84. suo po he

PĿWՈM룺WІشWҊ\߀M˹ɣ

gӭ֧҂ٝWվ+»


΢Œһ߻LSa֧֣ٝ
(-^O^-)MGħͲʽ (ަأ)MGʿֲҳ 㶫36ѡ7ò3 Сͼֽ (*^^*)MG_Ӯ йƱ15ѡ5淨 ֲʿͳַ 6+1ѯ 35ѡ7 (*^^*)MGڰֹ (^O^)MGèèִ ʸ31ѡ7 Ͽ3ͼ (ަأ)MGǼս Ϻ̬ͼ (^O^)MGӼȺӢᱬִ